TRIPPEL MILJØPRODUKTER

Så tidlig som i midten av 1980 årene, begynte ideen om å bekjempe fluer biologisk å ta form. Det tok litt tid å overbevise norske bønder om at de måtte kjøpe fluer for å bekjempe fluer. Med god hjelp fra det som i dag heter Norsk Folkehelseinstitutt, og større avlssentre som f.eks Norsvin, begynte det å gå fremover. Hvorfor gå bort fra gift/kjemikalier for å bekjempe irriterende og smittebærende fluer? Er du bonde med flueproblemer, så vet du svaret: Resistens, samt ubehag for både dyr og mennesker. Dette unngår du helt med ROVFLUER og SNYLTEVEPS.

Rovfluen Norge er familiedrevet og ligger i Nes kommune, Akershus. Vi mottar rovfluer og snylteveps fra Rovfluen Danmark, hvor de har produksjonssted i Midtjylland. Produktet er SPF godkjent i Danmark, og også godkjent i Norge.

Biologisk Fluebekjemping

HVA ER ROVFLUEN OG SNYLTEVEPSEN?

Naturlige fiender av fluen
Danner ikke resistens
Leveres med posten på døren din
Setter seg ikke på mennesker og dyr
Settes ut tidlig på våren
Er selvregulerende Enkel å håndtere

VIRKER ROVFLUEN OG SNYLTEVEPS BESTANDIG OPTIMALT?

Noen ganger må vi i en innkjøringsperiode bruke kjemi i tillegg. Det er kjemikalieprodukter som ikke skader miljøet eller gir luktproblemer og som rovfluen.no selger. Dette og andre spørsmål hjelper vi med sånn at du får kontroll på “fluetrykket” i fjøset ditt.

Rovfluer: settes ut tidlig på våren, og er meget effektiv der det er kanaler med vakumuttrek. Kan også brukes der hvor gjødselen er bløt. Leveres i pakning som dekker 100 m2.

Snylteveps: settes ut tidlig på våren, og er effektiv i alle typer fjøs, også hvor der er et tørt og halvtørt miljø. Er effektiv også mot stikkfluer. Leveres i pakning som dekker 100 m2

GRIS

Anlegg med Vakum gylletank, flytekanaler og skantiler: Her er rovfluen ytterst velegnet til bekjempelse av fjøsfluer. Rovfluen søker ned i mørket i gylle kanalene, og legger egg i gyllen, og rovfluens larveyngel spiser da fjøsfluens larver. I fjøs med kombinasjon av gylle/skrapeanlegg kan det brukes en kombinasjon av rovfluer og snylteveps. Vi tilbyr å utarbeide en bekjempelsesplan for det enkelte fjøs, hvor det tas høyde for type fjøs, innredning og areal.

KU

I ku fjøs bekjempes fluene med snyltveps der hvor det brukes halm/dybdestrøelse, spalt eller talle. Typisk da ved kalvebokser og ungdyrbokser. Snyltevepsen er stallfluens største fiende, den snylter på stallfluens pupper ved å legge sine egg der. Det resulterer i at stallfluen dør. Snyltevepsen er tross navnet helt ufarlig for mennesker og dyr. Den er 2-3 millimeter og oppholder seg nede i strøelsen/møkka, hvor den lever som en parasitt for fluepuppene. Snyltevepsen kan også brukes i åpne stallsystemer, da den helst blir i møkka og stallmiljøet. Den beveger seg ikke ut av stallen. Vi utarbeider en systematisk bekjempelsesplan for hver enkelt type stall/fjøs og regner ut hvor mye som skal brukes pr kvm. Vepsen mottas i lukkede bokser, og skal drysses ut langs skillerom/inventar, vegger og under trug der hvor vanlige fluer pleier å yngle.

HEST/SAU

I hestestall bekjempes fluene med snyltveps. Snyltevepsen er stallfluens største fiende, den snylter på stallfluens pupper ved å legge sine egg der. Det resulterer i at stallfluen dør. Snyltevepsen er tross navnet helt ufarlig for mennesker og dyr. Den er 2-3 millimeter og oppholder seg nede i strøelsen/møkka, hvor den lever som en parasitt for fluepuppene. Snyltevepsen kan også brukes i åpne stallsystemer, da den helst blir i møkka og stallmiljøet. Den beveger seg ikke ut av stallen. Vi utarbeider en systematisk bekjempelsesplan for hver enkelt type stall/fjøs og regner ut hvor mye som skal brukes pr kvm. Vepsen mottas i lukkede bokser, og skal drysses ut langs skillerom/inventar, vegger og under trug der hvor vanlige fluer pleier å yngle.

Kontakt oss ved behov for uforpliktende tilbud på
tina@rovfluen.no / ove@rovfluen.no
eller telefon 93603415/92261840

KJEMISK FLUEBEKJEMPING

Fysiske fluefeller

Lysfeller i mange typer, også til bruk i stuehuset.

Limbånn

I mange utførelser beregnet både til stuehuset og i fjøset.

Aqua Py

Sprayes ut gjerne med en lavtrykksprøyte eller et tåkeapparat. Dreper alle flyvende innsekter oger til liten sjenanse for dyr og mennesker pga svak lukt.

Smørremiddel Aggita

brukes sammen med rovfluer og snylteveps. Smøres på øverst på innretning, eller i vindusåp- ninger hvor fluene oppholder seg

Active

Produktets effektivitet:

  • - Lukt og gassreduksjon
  • - Bedre inneklima i driftsbygninger
  • - Øker hygienestandard
  • - Reduserer behovet for opprøring i gjødselkjeller/tank
  • - Forenkler arbeidsoppgaver
  • - Øker verdien av husdyrgjødsel – binder opptil 1,2 kg pr tonn gjødsel

Bløtgjødselen lukter ikke under utspredning. Dette er en positiv effekt for den som kjører ut og også for naboer

Bruksamvisning:

  • - Tilsett 20 gram Active pr m3 bløtgjødsel som er på tanken
  • - Tilsett 20 gram Active pr m3 i kummene.
  • - Etter uttømming tilsettes 20 gram Active pr m3 til all den bløtgjødsel som kan være i kanalene

Kontakt

Salgsansvarlig

Ove Eriksen
+47 92 26 18 40
ove@rovfluen.no

Daglig Leder/Regnskap

Tina Berg
+47 93 60 34 15
tina@rovfluen.no